Reguleringssløyfen

Figuren over viser en enkel mekanisk nivåregulering. Hvis vi øker åpningen til den nederste krana (prosessbelastningen) så vil flottøren først synke litt. Ved at den synker litt så vil den åpne for den øverste krana og noe mer vann strømmer inn. Mer vann strømmer inn og vannivået stabiliserer seg på et nytt og litt lavere nivå. Dette kaller vi for en P-regulering. (Proposjonal regulering, jo større avvik, jo mer åpner eller lukker den øverste krana som styrer vannstrømmen inn i karet,)

Figuren over viser et blokkskjema for det tilbakekoblede systemet. Flottøren virker som «nivåtransmitter», vippearmen virker som «regulator» og den øverste ventilen virker som «pådragsorgan».