acbytes.com

Trinn-2

Websiden er et «konseptstudie» for å se hvordan man kan bruke WordPress som et fleksibelt publiseringsmedium for alle typer læringsressurser.

Foreløpig så er hovedfokus på den tekniske delen av utviklingen. Det vil etter hvert i større grad bli lagt bli lagt vekt på å utvikle læringsressurser innenfor elektrofagene og IKT.

Websiden utvikles og vedlikeholdes av Arne Gylseth – Stavanger.