Ventilstilleren

Ventilstilleren eller «positioner» som den heter på engelsk/amerikansk har til oppgave å forbedre reguleringsventilens reguleringsegenskaper.

Hvis vi har en ventil som kun styres av en trykkluftmotor (stempel, membran, returfjær) så kan friksjon og andre fostryrrende feilkilder medføre at det ikke er noen klar og entydig proporsjonalitet mellom et styresignal på 0.2-1.0 Bar og ventilens faktiske posisjon. Det kan også være et problem at ventilen ikke har en «jamn og glidende» bevegelse, og at den i stedet beveger seg «rykkvis».

For å få til en mer nøyaktig ventilposisjon og for å få til en mer «jamn og glidende» bevegelse, så kan det være at vi monterer inn en «servo» eller en liten lokal reguleringssløyfe som kontrollerer ventilpluggens posisjon. Slike ventilstillere finnes både i en rent pneumatisk utgave med styresignal typisk 0.2-1.0 Bar og de finnes også i elektrisk-pneumatiske utgaver med styresignal typisk 4-20 mA.

Klikk på figuren for å se den i større og mer tydelig utgave.

Under så er det også tegnet et blokkskjema som skal vise ventilstillerens virkemåte.

Klikk på figuren for å se en større og tydeligere utgave.