P-Regulering

Den enkleste kontinuerlige reguleringsmetoden er ved hjelp av en regulator som bare inneholder et P-Ledd, eller en «proporsjoanalfunksjon». Den største ulempen ved denne metoden det er at en ren P-Regulering vanligvis vil produsere et «statisk avvik», dvs en permanent forskjell mellom skal og er-verdi som ikke vil gå vekk over tid.