Ziegler Nichols 2 metode

Ziegeler Nichols 2’dre metode brukes typisk som en alternativ metode for å optimalisere forholdsvis langsomme prosesser, der det ikke er så lett å sette reguleringssløyfen i svingninger.

Ziegler Nichols 2’dre metode går ut på å koble ut reguleringsfunksjonen og så styre prosessen ved hjelp av et styresignal. Dette kan for eksempel komme fra en regulator som kjøres i «manual mode» (Ikke alle regulatorer kan det.) Styresignalet eller «pådraget» økes i et sprang, og så måler vi hvordan prosessen reagerer på dette. For å få til dette så behøver vi i praksis en «prosesskriver» eller lignende.

Vi noterer så ned prosessens «dødtid» og «tidskonstant». Dessuten så regner vi også ut prosessens «følsomhet». Dette setter vi så inn i regneformler for å regne ut verdiene for P, I og D.

Dødtid (Td) = Den tid det tar fra at det har skjedd en endring i pådraget til at det skjer en merkbar endring i prosessverdien.

Følsomhet (Fp) = Endring i prosessverdi / Endring i tid

For en rein P-regulering så kan vi stille inn slik:

For en PI regulering så kan vi stille inn slik:

For en PID regulering så kan vi stille inn slik:

 

 

Link til Trainor Forum som har litt mer info.