Ziegler Nichols 1 metode

Ved bruk av Ziegler Nichols 1 metode så er reguleringssløyfen koblet opp som reguleringssløyfe. Vi har å gjøre med «en tilbakekoblet prosess». Ved bruk av Ziegler Nichols 1 metode, så går vi fram på denne måten:

  1. Først så kobler man ut I-funksjon og D-funksjson. På en del regulatore så gjøres dette ved å sette I-verdi til uendelig og D-tiden til null.
  2. Så øker man forsterkningen P (eller minker proporsjonalbåndet Pb) til at reguleringssløyfen kommer i det som vi kaller for harmoniske svingninger. Da noterer man ned forsterkningen P (eventuelt proporsjonalbåndet Pb og svingetiden Tk. Disse verdiene skriver man så inn i en formel for beregning av P, I og D parametre.

Man kan så regne ut verdiene for P. I og D parametrene ut i fra følgende formler:

For ren P-regulering:

  • P = 0,5 * Pk – (Forsterkningen P settes lik 0,5 ganger den forsterkningen som setter reguleringssløyfa i svingninger.)

For PI regulering:

  • P = 0,45 * Pk – (Forsterkningen P settes lik 0,45 ganger den forsterkningen som setter reguleringssløyfa i svingninger.)
  • It = 0,85 * Tk – (Integraltiden settes lik 0,85 gange sløyfens svingetiden.)

For PID regulering:

  • P = 0,6 * Pk – (Forsterkningen P settes lik 0,6 ganger den forsterkningen som setter reguleringssløyfa i svingninger.)
  • Ti = 0,5 * Tk – (Integraltiden settes lik 0,85 gange sløyfens svingetiden.)
  • Td = 0,12 * Tk – (Derivasjonstiden settes lik 0,12 ganger sløyfens svingetid.)

Omregning mellom forsterkning P og proporsjonalbånd Bb:

  • P = 100 / Pb
  • Pb = 100 / P %