AV/PÅ Regulering

Prinsipper for av/på regulering (diskontinuerlig regulering).

 

Av/På regulering, eller diskontinuerlig regulering er en rimeligere og enklere reguleringsmåte enn den kontinuerlige og trinnløse reguleringsmåten. Ved diskontinuerlig regulering så har man ikke noe gradering av pådraget, pådraget er enten på eller av.

Diskontinuerlig regulering er godt egnet der kravet til reguleringsnøyaktighet ikke er så stort, det man har forholdsvis langsomme prosesser og der man vil ha rimelige, enkle og robuste systemer.

Diskontinuerlig regulering brukes typisk for eksempel til regulering av temperaturen i boliger og i bygninger, for regulering av temperaturen i elektrisk utstyr, slik som for eksempel et strykejern, for regulering av trykket i gass og lufttanker i forbindelse med kompressorer, og man kan også bruke av på regulering for å regulere veskenivået i en tank.

Av/På reguleringen har en spesiell begrensning. Den er at prosessverdien aldri vil bli liggende konstant (når prosessen belastes), den vil ligge og svinge mellom en øvre og en nedre verdi.

For eksempel ved temperaturregulering i et rom ved hjelp av en varmeovn som inneholder en termostat, så vil temperaturen i rommet komme til å veksle mellom en nedre verdi, der termostaten slår inn, og en øvre verdi der den slår varmeelementet av.

Det er mulig å bedre reguleringsnøyaktigheten ved å minske avstanden i temperatur, mellom den temperatur der termostaten slår inn og der den slår varmeelementet av. Ulempen med denne bedringen i regulerings nøyaktighet det er at termostaten vil bli utsatt for økt slitasje ved flere inn og utkoblinger, slik at levetiden reduseres.