Målefeil

Typiske målefeil:

Hysteresefeil

Hysteresefeil er hvis prosessen endrer prosessverdi gjennom stigende verdier, så følger utgangssignalet prosessverdien gjennom en kurve, og ved synkende prosessverdier så følger den en annen kurve.

Linearitetsfeil

Linearitetsfeil er når de målte verdiene ikke følger en lineær kurve i forhold til prosessverdiene. I stedet så har kurven en annen «fasong». Hysteresefeil, linearitetsfeil og andre feil kan godt opptre i kombinasjon med hverandre.