Grunnprinsipper

Med kalibrering så menes å sammenligne et instrument med et annet instrument som er 3-5 ganger mer nøyaktig og som er igjen er kalibrert (sammenlignet) med et annet instrument som er ennå mer nøyaktig. Når det foreligger dokumentasjon på at slik kalibrering (sammenligning) har skjedd, så kaller vi dette «sporbarhet».

Ved kalibrering så gjennomfører vi typisk 5 (10) målinger på «sigende måleverdi», og 5 (10) målinger på synkende måleverdi, Disse verdiene plotter vi inn i en grafisk framstilling og/eller i en tabell. Nå disse målingene er utført på riktig måte og i samsvar med de prsedyrer som gjelder, så kan vi kalle dette et «kaliberingssertifikat».

Norsk Akkredeitering har ansvaret for godkjenning av kvlibreringsverksteder på øverste nivå. Kalibreringsverksteder kan være «akkrediterte versteder» som leverer sine tjenester i forhold til internasjonale normer.

Det er ikke slik at man nødvendigvis må være «akkreditert» eller at man må være myndighetsgodkjent for å ha et kalibreringsverksted. Det kommer an på hvilke krav til nøyaktigeht det er i de prosessene man skal automatisere og så kommer det an på om man skal levere kalireringstjenester til eksterne kunder. Hvis man skal levere kalibreringtjenester til eksterne kunder, da er det nok i de fleste praktiske tilfeller nødvendig å være et «akkreditert verksted».