5 punkt sjekk

I forbindelse med kalibrering så er det vanlig å gjennomføre og dokumentere 5 målinger i en stigende måleserie og 5 målinger i en synkende måleserie, altså disse målingene:

Måleserie for stigende prosessmåleverdier:

  1. 0% prosessverdi
  2. 25% prosessverdi
  3. 50% prosessverdi
  4. 75% prosessverdi
  5. 100% prosessverdi

Måleserie for synkende prosessverdier

  1. 100% prosessverdi
  2. 75% prosessverdi
  3. 50% prosessverdi
  4. 25% prosessverdi
  5. 0% prosessverdi

Tegningen over viser en kanskje litt overdrevet stor hysteresefeil, men den får samtidig også fram med tydelighet at det dreier seg om fem prosessverdier gjennom en stigende måleserie og fem prosessverdier gjennom en synkende måleserie.

Når det gjelder «prosess» så kan dette dreie seg om hvilken som helst prosess, som vi ønsker å måle, for eksempel trykk, temperatur eller gjennomstrømning.